Coduri poștale pentru localitățile din Vrancea:


Localitatea Adjud - cod 625100
Localitatea Adjudu Vechi - cod 625101
Localitatea Alexandru Vlahuţă - cod 627106
Localitatea Andreiaşu de Jos - cod 627005
Localitatea Andreiaşu de Sus - cod 627006
Localitatea Angheleşti - cod 627296
Localitatea Argea - cod 627176
Localitatea Armeni - cod 627316
Localitatea Arva - cod 627051
Localitatea Arşiţa - cod 627007
Localitatea Bahnele - cod 627426
Localitatea Balta Raţei - cod 627396
Localitatea Beciu - cod 627406
Localitatea Belciugele - cod 627191
Localitatea Biceştii de Jos - cod 627111
Localitatea Biceştii de Sus - cod 627112
Localitatea Bicheşti - cod 627026
Localitatea Bilieşti - cod 627331
Localitatea Bizigheşti - cod 627141
Localitatea Blidari (Cârligele) - cod 627066
Localitatea Blidari (Dumitreşti) - cod 627113
Localitatea Bodeşti - cod 627446
Localitatea Bogheşti - cod 627025
Localitatea Bogheştii de Sus - cod 627027
Localitatea Bogza - cod 627301
Localitatea Boloteşti - cod 627035
Localitatea Bonţeşti - cod 627067
Localitatea Bordeasca Nouă - cod 627351
Localitatea Bordeasca Veche - cod 627352
Localitatea Bordeşti - cod 627045
Localitatea Bordeştii de Jos - cod 627046
Localitatea Boţârlău - cod 627456
Localitatea Broşteni - cod 627050
Localitatea Brădetu - cod 627232
Localitatea Brădăceşti - cod 627226
Localitatea Buda - cod 627091
Localitatea Budeşti - cod 627101
Localitatea Burca - cod 627416
Localitatea Burcioaia - cod 625102
Localitatea Bârseşti - cod 627020
Localitatea Bâtcari - cod 627231
Localitatea Băleşti - cod 627015
Localitatea Bălăneşti - cod 627161
Localitatea Bătineşti - cod 627376
Localitatea Carşocheşti-Corăbiţa - cod 627241
Localitatea Ceardac - cod 627151
Localitatea Cerbu - cod 627186
Localitatea Chiojdeni - cod 627070
Localitatea Chiricani - cod 627227
Localitatea Chiţcani - cod 627028
Localitatea Ciolăneşti - cod 627136
Localitatea Ciorani - cod 627276
Localitatea Ciorăşti - cod 627080
Localitatea Ciuşlea - cod 627142
Localitatea Clipiceşti - cod 627377
Localitatea Cocoşari - cod 627162
Localitatea Codreşti - cod 627081
Localitatea Colacu - cod 627391
Localitatea Copăceşti - cod 627297
Localitatea Corbiţa - cod 627090
Localitatea Cornetu - cod 627306
Localitatea Coroteni - cod 627307
Localitatea Costişa (Homocea) - cod 627177
Localitatea Costişa (Tănăsoaia) - cod 627337
Localitatea Costişa de Sus - cod 627338
Localitatea Coteşti - cod 627100
Localitatea Covrag - cod 627339
Localitatea Coza - cod 627366
Localitatea Crucea de Jos - cod 625401
Localitatea Crucea de Sus - cod 625402
Localitatea Câmpineanca - cod 627055
Localitatea Câmpuri - cod 627060
Localitatea Cândeşti - cod 627107
Localitatea Cârligele - cod 627065
Localitatea Căiata - cod 627302
Localitatea Călienii Noi - cod 627216
Localitatea Călienii Vechi - cod 627217
Localitatea Călimăneasa - cod 627336
Localitatea Călimăneşti - cod 625201
Localitatea Cătăuţi - cod 627071
Localitatea Dealu Cucului - cod 627266
Localitatea Dealu Lung - cod 627163
Localitatea Dealu Sării - cod 627187
Localitatea Diocheţi-Rediu - cod 627211
Localitatea Doaga - cod 627143
Localitatea Domneşti-Sat - cod 627277
Localitatea Domneşti-Târg - cod 627278
Localitatea Dragosloveni (Dumbrăveni) - cod 627108
Localitatea Dragosloveni (Soveja) - cod 627321
Localitatea Dumbrava (Panciu) - cod 625403
Localitatea Dumbrava (Poiana Cristei) - cod 627267
Localitatea Dumbrăveni - cod 627105
Localitatea Dumitreşti - cod 627110
Localitatea Dumitreştii de Sus - cod 627114
Localitatea Dumitreştii-Faţă - cod 627116
Localitatea După Măgura - cod 627427
Localitatea Dălhăuţi - cod 627068
Localitatea Faraoanele - cod 627407
Localitatea Farcaş - cod 627286
Localitatea Feldioara - cod 627341
Localitatea Feteşti - cod 627061
Localitatea Fetig - cod 627008
Localitatea Fitioneşti - cod 627135
Localitatea Frecăţei - cod 627212
Localitatea Făgetu - cod 627233
Localitatea Făurei - cod 627144
Localitatea Galbeni - cod 627342
Localitatea Garoafa - cod 627140
Localitatea Ghebari - cod 627242
Localitatea Ghimiceşti - cod 627137
Localitatea Gogoiu - cod 627281
Localitatea Goleşti - cod 627150
Localitatea Goleştii de Sus - cod 627102
Localitatea Gologanu - cod 627206
Localitatea Greşu - cod 627367
Localitatea Groapa Tufei - cod 627164
Localitatea Gugeşti - cod 627155
Localitatea Gura Caliţei - cod 627160
Localitatea Gura Văii - cod 627062
Localitatea Găgeşti - cod 627036
Localitatea Găloieşti - cod 627117
Localitatea Haret - cod 625202
Localitatea Holbăneşti - cod 627138
Localitatea Homocea - cod 627175
Localitatea Hotaru - cod 627009
Localitatea Hânguleşti - cod 627457
Localitatea Hăulişca - cod 627368
Localitatea Igeşti - cod 627378
Localitatea Ireşti - cod 627417
Localitatea Iugani - cod 627029
Localitatea Ivănceşti - cod 627037
Localitatea Izvoarele - cod 627092
Localitatea Jariştea - cod 627180
Localitatea Jgheaburi - cod 627287
Localitatea Jilişte - cod 627317
Localitatea Jitia - cod 627185
Localitatea Jitia de Jos - cod 627188
Localitatea Jorăşti - cod 627397
Localitatea Lacu lui Baban - cod 627166
Localitatea Lepşa - cod 627369
Localitatea Lespezi - cod 627178
Localitatea Lieşti - cod 627308
Localitatea Livada - cod 627201
Localitatea Livezile - cod 627436
Localitatea Lojniţa - cod 627072
Localitatea Luncile - cod 627073
Localitatea Lupoaia - cod 627119
Localitatea Lămoteşti - cod 627207
Localitatea Lărgăşeni - cod 627093
Localitatea Lăstuni - cod 627118
Localitatea Mahriu - cod 627268
Localitatea Maluri - cod 627458
Localitatea Mera - cod 627200
Localitatea Mesteacănu - cod 627437
Localitatea Mihălceni - cod 627082
Localitatea Milcovel - cod 627202
Localitatea Milcovul - cod 627205
Localitatea Mirceştii Noi - cod 627398
Localitatea Mirceştii Vechi - cod 627399
Localitatea Modruzeni - cod 625203
Localitatea Morăreşti - cod 627243
Localitatea Motnău - cod 627121
Localitatea Moviliţa - cod 627210
Localitatea Muncei - cod 627447
Localitatea Muncelu - cod 627326
Localitatea Mândreşti-Moldova - cod 620001
Localitatea Mândreşti-Munteni - cod 620002
Localitatea Măgura - cod 627189
Localitatea Măicăneşti - cod 627190
Localitatea Mănăstioara - cod 627139
Localitatea Mărtineşti - cod 627353
Localitatea Mărăcini - cod 627074
Localitatea Mărăşeşti - cod 625200
Localitatea Mărăşti - cod 627282
Localitatea Mătăcina - cod 627392
Localitatea Neculele - cod 627428
Localitatea Negrileşti - cod 627021
Localitatea Neicu - cod 625404
Localitatea Nereju - cod 627225
Localitatea Nereju Mic - cod 627228
Localitatea Nistoreşti - cod 627230
Localitatea Năneşti - cod 627215
Localitatea Năneşti (Tănăsoaia) - cod 627343
Localitatea Năruja - cod 627220
Localitatea Obrejiţa - cod 627356
Localitatea Ocheşeşti - cod 627094
Localitatea Odobasca - cod 627269
Localitatea Odobeşti - cod 625300
Localitatea Oleşeşti - cod 627379
Localitatea Olteni - cod 627408
Localitatea Olăreni - cod 627309
Localitatea Oreavu - cod 627156
Localitatea Paltin - cod 627240
Localitatea Panciu - cod 625400
Localitatea Petreanu - cod 627271
Localitatea Petreşti - cod 627401
Localitatea Pietroasa (Boloteşti) - cod 627038
Localitatea Pietroasa (Câmpineanca) - cod 627056
Localitatea Pietroasa (Tâmboeşti) - cod 627358
Localitatea Pietroasa (Vârteşcoiu) - cod 627409
Localitatea Piscu Radului - cod 627438
Localitatea Piscu Reghiului - cod 627288
Localitatea Pituluşa - cod 627052
Localitatea Pleşeşti - cod 627032
Localitatea Plopu - cod 627167
Localitatea Ploscuţeni - cod 627179
Localitatea Ploştina - cod 627448
Localitatea Plăcinţeni - cod 627031
Localitatea Podu Lacului - cod 627272
Localitatea Podu Nărujei - cod 627221
Localitatea Podu Stoica - cod 627222
Localitatea Podu Şchiopului - cod 627234
Localitatea Poduri - cod 627393
Localitatea Podurile - cod 627076
Localitatea Poenile - cod 627168
Localitatea Poiana - cod 627449
Localitatea Poiana Cristei - cod 627265
Localitatea Poiana Stoichii - cod 627429
Localitatea Poieniţa - cod 627122
Localitatea Popeşti - cod 627386
Localitatea Prahuda - cod 627246
Localitatea Precistanu - cod 627146
Localitatea Prisaca - cod 627394
Localitatea Prisecani - cod 627033
Localitatea Pufeşti - cod 627275
Localitatea Putna - cod 627039
Localitatea Pădureni (Jariştea) - cod 627181
Localitatea Pădureni (Mărăşeşti) - cod 625204
Localitatea Pădureni (Tâmboeşti) - cod 627357
Localitatea Pătrăşcani - cod 627381
Localitatea Păuleşti - cod 627371
Localitatea Păuneşti - cod 627260
Localitatea Păvălari - cod 627244
Localitatea Raşca - cod 627169
Localitatea Rebegari - cod 627223
Localitatea Reghiu - cod 627285
Localitatea Repedea - cod 627327
Localitatea Româneşti - cod 627236
Localitatea Rotileştii Mari - cod 627063
Localitatea Rotileştii Mici - cod 627064
Localitatea Roşcari - cod 627123
Localitatea Roşioara - cod 627203
Localitatea Rucăreni - cod 627322
Localitatea Ruget - cod 627418
Localitatea Rugineşti - cod 627295
Localitatea Râmniceanca - cod 627411
Localitatea Râmniceni - cod 627192
Localitatea Răchitaşu - cod 627011
Localitatea Răchitosu - cod 627147
Localitatea Răcoasa - cod 627280
Localitatea Răduleşti - cod 627402
Localitatea Rădăcineşti - cod 627096
Localitatea Răiuţi - cod 627289
Localitatea Răstoaca - cod 627208
Localitatea Sahastru - cod 627229
Localitatea Salcia Nouă - cod 627083
Localitatea Salcia Veche - cod 627084
Localitatea Satu Nou (Ciorăşti) - cod 627086
Localitatea Satu Nou (Panciu) - cod 625405
Localitatea Scafari - cod 627419
Localitatea Scânteia - cod 627182
Localitatea Seciu - cod 627077
Localitatea Sihlea - cod 627300
Localitatea Siminoc - cod 627124
Localitatea Siretu - cod 625205
Localitatea Slimnic - cod 627359
Localitatea Slobozia Boteşti - cod 627193
Localitatea Slobozia Bradului - cod 627305
Localitatea Slobozia Ciorăşti - cod 627315
Localitatea Soveja - cod 627320
Localitatea Spineşti - cod 627451
Localitatea Spulber - cod 627247
Localitatea Spătăreasa - cod 627087
Localitatea Străjescu - cod 627148
Localitatea Străoane - cod 627325
Localitatea Stupina - cod 627194
Localitatea Suraia - cod 627330
Localitatea Sârbi - cod 627382
Localitatea Tercheşti - cod 627387
Localitatea Tichiriş - cod 627422
Localitatea Tinoasa - cod 627126
Localitatea Titila - cod 627012
Localitatea Tişiţa - cod 625206
Localitatea Tojanii de Jos - cod 627248
Localitatea Tojanii de Sus - cod 627249
Localitatea Topeşti - cod 627022
Localitatea Trestia - cod 627127
Localitatea Trestieni - cod 627361
Localitatea Trotuşanu - cod 627213
Localitatea Tulburea - cod 627078
Localitatea Tulnici - cod 627365
Localitatea Tuţu - cod 627098
Localitatea Tâmboeşti - cod 627355
Localitatea Târâtu - cod 627273
Localitatea Tăbuceşti - cod 627034
Localitatea Tănăsari - cod 627431
Localitatea Tănăsoaia - cod 627335
Localitatea Tătaru - cod 627196
Localitatea Tătăranu - cod 627350
Localitatea Ungureni - cod 627237
Localitatea Unirea - cod 625301
Localitatea Urecheşti - cod 627385
Localitatea Ursoaia - cod 627292
Localitatea Vadu Roşca - cod 627459
Localitatea Valea Beciului - cod 627311
Localitatea Valea Coteşti - cod 627103
Localitatea Valea Mică - cod 627128
Localitatea Valea Milcovului - cod 627293
Localitatea Valea Neagră - cod 627238
Localitatea Valea Sării - cod 627390
Localitatea Varniţa - cod 627283
Localitatea Verdea - cod 627284
Localitatea Vetreşti-Herăstrău - cod 627239
Localitatea Vidra - cod 627415
Localitatea Viişoara (Păuneşti) - cod 627261
Localitatea Viişoara (Vidra) - cod 627423
Localitatea Vintileasca - cod 627425
Localitatea Vităneşti - cod 627383
Localitatea Vităneştii de sub Măgură - cod 627041
Localitatea Vizantea Mănăstirească - cod 627439
Localitatea Vizantea Răzăşească - cod 627441
Localitatea Vizantea-Livezi - cod 627435
Localitatea Vladnicu de Jos - cod 627344
Localitatea Vladnicu de Sus - cod 627346
Localitatea Voetin - cod 627303
Localitatea Voloşcani - cod 627424
Localitatea Vrâncioaia - cod 627445
Localitatea Vulcăneasa - cod 627204
Localitatea Vulturu - cod 627455
Localitatea Vâjâitoarea - cod 627354
Localitatea Vâlcani - cod 627253
Localitatea Vâlcele - cod 627057
Localitatea Vâlcelele - cod 627099
Localitatea Vânători - cod 627395
Localitatea Vârteşcoiu - cod 627405
Localitatea Văleni (Moviliţa) - cod 627214
Localitatea Văleni (Rugineşti) - cod 627298
Localitatea Văleni (Străoane) - cod 627328
Localitatea Vărsătura - cod 627183
Localitatea Şerbeşti - cod 627421
Localitatea Şerbăneşti - cod 627097
Localitatea Şindrilari - cod 627291
Localitatea Şişcani - cod 625103
Localitatea Şotârcari - cod 627171
Localitatea Ţepa - cod 627251
Localitatea Ţifeşti - cod 627375
Localitatea Ţipău - cod 627252