Coduri poștale pentru localitățile din Vaslui:


Localitatea 1 Decembrie - cod 737026
Localitatea Albeşti - cod 737005
Localitatea Albeşti (Deleşti) - cod 737176
Localitatea Albina - cod 737301
Localitatea Albiţa - cod 737221
Localitatea Alexandru Vlahuţă - cod 737010
Localitatea Armăşeni (Buneşti-Avereşti) - cod 737111
Localitatea Armăşeni (Băceşti) - cod 737051
Localitatea Armăşoaia - cod 737446
Localitatea Arsura - cod 737020
Localitatea Arşiţa - cod 737076
Localitatea Avereşti - cod 737115
Localitatea Avrămeşti - cod 737596
Localitatea Bahnari - cod 730001
Localitatea Banca - cod 737025
Localitatea Barboşi - cod 737286
Localitatea Bejeneşti - cod 737326
Localitatea Belceşti - cod 737321
Localitatea Belzeni - cod 737202
Localitatea Beneşti - cod 737511
Localitatea Bereasa - cod 737161
Localitatea Berezeni - cod 737065
Localitatea Bleşca - cod 737302
Localitatea Blăgeşti - cod 737070
Localitatea Bobeşti - cod 737231
Localitatea Bogdana - cod 737075
Localitatea Bogdana-Voloseni - cod 737486
Localitatea Bogdăneşti - cod 737085
Localitatea Bogdăneşti (Fălciu) - cod 737246
Localitatea Bogdăniţa - cod 737095
Localitatea Bogeşti - cod 737411
Localitatea Bolaţi - cod 737456
Localitatea Borodeşti - cod 737552
Localitatea Botoi - cod 737203
Localitatea Bouşori - cod 737476
Localitatea Bozia - cod 737247
Localitatea Boţeşti - cod 737105
Localitatea Boţoaia - cod 737162
Localitatea Brodoc - cod 730002
Localitatea Broscoşeşti - cod 737341
Localitatea Broşteni - cod 737303
Localitatea Brădeşti - cod 737586
Localitatea Brăhăşoaia - cod 737497
Localitatea Buda (Alexandru Vlahuţă) - cod 737011
Localitatea Buda (Bogdăneşti) - cod 737086
Localitatea Buda (Oşeşti) - cod 737391
Localitatea Budeşti - cod 737156
Localitatea Budu Cantemir - cod 737487
Localitatea Buhăieşti - cod 737616
Localitatea Bulboaca - cod 737171
Localitatea Bumbăta - cod 737571
Localitatea Buneşti - cod 737112
Localitatea Buneşti-Avereşti - cod 737110
Localitatea Bursuci - cod 737242
Localitatea Buscata - cod 737304
Localitatea Butucăria - cod 737626
Localitatea Bârlăleşti - cod 737241
Localitatea Bârzeşti - cod 737496
Localitatea Băbuşa - cod 737052
Localitatea Băbuţa - cod 737201
Localitatea Băcani - cod 737045
Localitatea Băceşti - cod 737050
Localitatea Băcăoani - cod 737366
Localitatea Bădeana - cod 737551
Localitatea Băile Drânceni - cod 737222
Localitatea Băleşti - cod 737177
Localitatea Bălteni - cod 737060
Localitatea Bălteni-Deal - cod 737061
Localitatea Băltăţeni - cod 737046
Localitatea Bălţaţi - cod 737526
Localitatea Bănceşti - cod 737597
Localitatea Bărtăluş-Mocani - cod 737426
Localitatea Bărtăluş-Răzeşi - cod 737427
Localitatea Cepeşti - cod 737097
Localitatea Cetăţuia - cod 737429
Localitatea Chersăcosu - cod 737488
Localitatea Chetreşti - cod 737062
Localitatea Chetrosu - cod 737271
Localitatea Chilieni - cod 737136
Localitatea Chirceşti - cod 737361
Localitatea Chiţcani - cod 737146
Localitatea Chiţoc - cod 737337
Localitatea Cioatele - cod 735202
Localitatea Ciocani - cod 737406
Localitatea Ciofeni - cod 737627
Localitatea Ciortolom - cod 737553
Localitatea Ciuperca - cod 737204
Localitatea Codreni - cod 737466
Localitatea Codăeşti - cod 737130
Localitatea Condrea - cod 737342
Localitatea Copăceana - cod 737248
Localitatea Corbu - cod 737338
Localitatea Corni-Albeşti - cod 737006
Localitatea Corobăneşti - cod 737598
Localitatea Corodeşti - cod 737272
Localitatea Coroieşti - cod 737135
Localitatea Coroieşti (Bogdăniţa) - cod 737098
Localitatea Coroieştii de Sus - cod 737137
Localitatea Coroiu - cod 737554
Localitatea Costeşti - cod 737145
Localitatea Cotic - cod 737536
Localitatea Cozmeşti - cod 737178
Localitatea Coşca - cod 737306
Localitatea Coşeşti - cod 737307
Localitatea Crasna - cod 737007
Localitatea Creţeşti - cod 737155
Localitatea Creţeştii de Sus - cod 737157
Localitatea Cristeşti - cod 737431
Localitatea Criveşti - cod 737556
Localitatea Crâng - cod 737407
Localitatea Crângu Nou - cod 737408
Localitatea Crăciuneşti - cod 737457
Localitatea Crăsnăşeni - cod 737527
Localitatea Cujba - cod 737516
Localitatea Curseşti-Deal - cod 737447
Localitatea Curseşti-Vale - cod 737448
Localitatea Curteni - cod 737381
Localitatea Cârja - cod 737371
Localitatea Cârjoani - cod 737412
Localitatea Cârţibaşi - cod 737096
Localitatea Călimăneşti - cod 737428
Localitatea Călugăreni - cod 737498
Localitatea Cănţălăreşti - cod 737499
Localitatea Căpoteşti - cod 737396
Localitatea Căpuşneni - cod 737336
Localitatea Căzăneşti - cod 735201
Localitatea Davideşti - cod 737397
Localitatea Dealu Mare - cod 737636
Localitatea Dealu Secării - cod 737416
Localitatea Delea - cod 737628
Localitatea Deleni - cod 737170
Localitatea Deleni (Hoceni) - cod 737287
Localitatea Deleşti - cod 737175
Localitatea Dimitrie Cantemir - cod 737190
Localitatea Dinga - cod 737147
Localitatea Doagele - cod 737206
Localitatea Dobrosloveşti - cod 737629
Localitatea Docani - cod 737587
Localitatea Docăneasa - cod 737588
Localitatea Dodeşti - cod 737576
Localitatea Dragomireşti - cod 737200
Localitatea Dragomăneşti - cod 737273
Localitatea Draxeni - cod 737458
Localitatea Drujeşti - cod 737047
Localitatea Drânceni - cod 737220
Localitatea Drăgeşti - cod 737537
Localitatea Drăxeni - cod 737274
Localitatea Duda - cod 737232
Localitatea Duda-Epureni - cod 737230
Localitatea Dumasca - cod 737517
Localitatea Dumbrăveni - cod 737261
Localitatea Dumeşti - cod 737235
Localitatea Dumeştii Vechi - cod 737236
Localitatea Dăneşti - cod 737160
Localitatea Emil Racoviţă - cod 737163
Localitatea Epureni - cod 737240
Localitatea Epureni (Duda-Epureni) - cod 737233
Localitatea Fedeşti - cod 737506
Localitatea Fereşti - cod 737566
Localitatea Floreni - cod 737372
Localitatea Floreşti - cod 737417
Localitatea Focşa - cod 737343
Localitatea Focşeasca - cod 737518
Localitatea Frasinu - cod 737418
Localitatea Fruntişeni - cod 737281
Localitatea Fulgu - cod 737433
Localitatea Fundu Văii (Lipovăţ) - cod 737339
Localitatea Fundu Văii (Poieneşti) - cod 737419
Localitatea Fundătura (Arsura) - cod 737021
Localitatea Fundătura (Deleşti) - cod 737181
Localitatea Fundătura Mare - cod 737308
Localitatea Fundătura Mică - cod 737309
Localitatea Fântâna Blănarului - cod 737077
Localitatea Fântânele - cod 737432
Localitatea Fâstâci - cod 737179
Localitatea Fălciu - cod 737245
Localitatea Gara Banca - cod 737027
Localitatea Gara Docăneasa - cod 737589
Localitatea Gara Roşieşti - cod 737467
Localitatea Gara Tălăşman - cod 737591
Localitatea Ghergheleu - cod 737131
Localitatea Ghergheşti - cod 737270
Localitatea Ghermăneşti (Banca) - cod 737028
Localitatea Ghermăneşti (Drânceni) - cod 737223
Localitatea Ghicani - cod 737012
Localitatea Ghireasca - cod 737351
Localitatea Giurcani - cod 737256
Localitatea Giurgeşti - cod 737528
Localitatea Glodeni - cod 735203
Localitatea Griviţa - cod 737280
Localitatea Grumezoaia - cod 737191
Localitatea Grăjdeni - cod 737282
Localitatea Gugeşti - cod 737107
Localitatea Gura Albeşti - cod 737008
Localitatea Gura Idrici - cod 737468
Localitatea Gura Văii - cod 737489
Localitatea Guşiţei - cod 737192
Localitatea Gâlţeşti - cod 737434
Localitatea Gârceni - cod 737260
Localitatea Gârdeşti - cod 737599
Localitatea Găgeşti - cod 737255
Localitatea Găneşti - cod 737106
Localitatea Găvanu - cod 737078
Localitatea Halta Dodeşti - cod 737577
Localitatea Hoceni - cod 737285
Localitatea Hordila - cod 737449
Localitatea Hordileşti - cod 737183
Localitatea Horga - cod 737243
Localitatea Horoiata - cod 737087
Localitatea Hreasca - cod 737138
Localitatea Huc - cod 737538
Localitatea Hupca - cod 737088
Localitatea Hurdugi - cod 737193
Localitatea Huşi - cod 735100
Localitatea Hârsova - cod 737182
Localitatea Hârşoveni - cod 737311
Localitatea Hălăreşti - cod 737296
Localitatea Iana - cod 737295
Localitatea Iaz - cod 737477
Localitatea Ibăneşti - cod 737013
Localitatea Idrici - cod 737469
Localitatea Iezer - cod 737436
Localitatea Iezerel - cod 737312
Localitatea Igeşti - cod 737071
Localitatea Iveşti - cod 737320
Localitatea Ivăneşti - cod 737300
Localitatea Ivăneşti (Pădureni) - cod 737398
Localitatea Jigălia - cod 737507
Localitatea Lacu Babei - cod 737079
Localitatea Laza - cod 737325
Localitatea Lazu - cod 737276
Localitatea Leoşti (Pădureni) - cod 737399
Localitatea Leoşti (Tătărăni) - cod 737529
Localitatea Lipovăţ - cod 737335
Localitatea Lunca - cod 737277
Localitatea Lunca Banului - cod 737340
Localitatea Lunca Veche - cod 737344
Localitatea Lupeşti - cod 737352
Localitatea Lăleşti - cod 737437
Localitatea Lăţeşti - cod 737373
Localitatea Manţu - cod 737531
Localitatea Micleşti - cod 737360
Localitatea Micleşti (Banca) - cod 737029
Localitatea Mihail Kogălniceanu - cod 737022
Localitatea Mirceşti - cod 737519
Localitatea Mireni - cod 737139
Localitatea Mitoc - cod 737031
Localitatea Moara Domnească - cod 737567
Localitatea Moara Grecilor - cod 730003
Localitatea Moreni - cod 737172
Localitatea Morăreni - cod 737016
Localitatea Movileni - cod 737141
Localitatea Munteneşti - cod 737502
Localitatea Muntenii de Jos - cod 737365
Localitatea Muntenii de Sus - cod 737512
Localitatea Murgeni - cod 737370
Localitatea Muşata - cod 737066
Localitatea Mânjeşti - cod 737367
Localitatea Mânzaţi - cod 737014
Localitatea Mânzăteşti - cod 737354
Localitatea Mânăstirea (Deleşti) - cod 737184
Localitatea Mânăstirea (Măluşteni) - cod 737353
Localitatea Măcreşti (Rebricea) - cod 737459
Localitatea Măcreşti (Zăpodeni) - cod 737631
Localitatea Măluşteni - cod 737350
Localitatea Mălăieşti - cod 737621
Localitatea Mărăşeni - cod 737501
Localitatea Mărăşeşti - cod 737601
Localitatea Măscurei - cod 737413
Localitatea Negreşti - cod 735200
Localitatea Obârşeni (Vinderei) - cod 737592
Localitatea Obârşeni (Voineşti) - cod 737602
Localitatea Obârşenii Lingurari - cod 737603
Localitatea Odaia Bogdana - cod 737249
Localitatea Odaia Bursucani - cod 737283
Localitatea Olteneşti - cod 737380
Localitatea Oprişiţa - cod 737421
Localitatea Orgoieşti - cod 737089
Localitatea Oşeşti - cod 737390
Localitatea Oţeleni - cod 737288
Localitatea Oţetoaia - cod 737346
Localitatea Parpaniţa - cod 735204
Localitatea Peicani - cod 737257
Localitatea Perieni - cod 737405
Localitatea Plopeni - cod 737081
Localitatea Plopi - cod 737113
Localitatea Plopoasa - cod 737539
Localitatea Plotoneşti - cod 737194
Localitatea Pochidia - cod 737557
Localitatea Podeni - cod 737617
Localitatea Podu Oprii - cod 737114
Localitatea Podu Petriş - cod 737409
Localitatea Pogana - cod 737410
Localitatea Pogoneşti - cod 737322
Localitatea Pogăneşti - cod 737491
Localitatea Poiana - cod 735205
Localitatea Poiana Pietrei - cod 737207
Localitatea Poiana lui Alexa - cod 737327
Localitatea Poieneşti - cod 737415
Localitatea Poieneşti-Deal - cod 737422
Localitatea Polocin - cod 737323
Localitatea Popeni (Găgeşti) - cod 737258
Localitatea Popeni (Zorleni) - cod 737637
Localitatea Popeşti (Dragomireşti) - cod 737208
Localitatea Popeşti (Micleşti) - cod 737362
Localitatea Portari - cod 737632
Localitatea Poşta Elan - cod 737622
Localitatea Pribeşti - cod 737132
Localitatea Protopopeşti - cod 737521
Localitatea Puieşti - cod 737425
Localitatea Pungeşti - cod 737445
Localitatea Puntişeni - cod 737149
Localitatea Puşcaşi - cod 737328
Localitatea Puţu Olarului - cod 737017
Localitatea Pâhna - cod 737382
Localitatea Pâhneşti - cod 737023
Localitatea Pârveşti - cod 737148
Localitatea Păcurăreşti - cod 737142
Localitatea Pădureni - cod 737395
Localitatea Pădureni (Oşeşti) - cod 737392
Localitatea Păltiniş - cod 737053
Localitatea Racova - cod 737262
Localitatea Racoviţa - cod 737263
Localitatea Rafaila - cod 737541
Localitatea Raiu - cod 737374
Localitatea Rapşa - cod 737451
Localitatea Rateşu Cuzei - cod 737461
Localitatea Rebricea - cod 737455
Localitatea Recea - cod 737297
Localitatea Rediu (Hoceni) - cod 737289
Localitatea Rediu (Roşieşti) - cod 737471
Localitatea Rediu (Vaslui) - cod 730004
Localitatea Rediu Galian - cod 737133
Localitatea Rotari - cod 737438
Localitatea Roşieşti - cod 737465
Localitatea Roşiori - cod 737116
Localitatea Rugăria - cod 737604
Localitatea Rusca - cod 737401
Localitatea Ruşi - cod 737439
Localitatea Rânceni - cod 737067
Localitatea Rânzeşti - cod 737251
Localitatea Râşeşti - cod 737224
Localitatea Râşniţa - cod 737329
Localitatea Rădeni - cod 737209
Localitatea Rădeşti - cod 737151
Localitatea Răducani - cod 737347
Localitatea Răduieşti - cod 737186
Localitatea Rădăeşti - cod 737099
Localitatea Răşcani (Dăneşti) - cod 737164
Localitatea Răşcani (Şuletea) - cod 737508
Localitatea Sasova - cod 737462
Localitatea Satu Nou (Banca) - cod 737032
Localitatea Satu Nou (Berezeni) - cod 737068
Localitatea Satu Nou (Creţeşti) - cod 737158
Localitatea Satu Nou (Muntenii de Sus) - cod 737513
Localitatea Satu Nou (Pochidia) - cod 737558
Localitatea Satu Nou (Soleşti) - cod 737478
Localitatea Sauca - cod 737331
Localitatea Schineni - cod 737377
Localitatea Schinetea - cod 737237
Localitatea Schitu - cod 737101
Localitatea Secuia - cod 737368
Localitatea Semenea - cod 737211
Localitatea Siliştea (Iana) - cod 737298
Localitatea Siliştea (Pungeşti) - cod 737452
Localitatea Siliştea (Todireşti) - cod 737542
Localitatea Simila - cod 737638
Localitatea Similişoara - cod 737082
Localitatea Sipeni - cod 737072
Localitatea Slobozia - cod 737264
Localitatea Soci - cod 737278
Localitatea Sofieni - cod 737522
Localitatea Sofroneşti - cod 737543
Localitatea Soleşti - cod 737475
Localitatea Stejaru - cod 737453
Localitatea Stoişeşti - cod 737036
Localitatea Stroieşti - cod 737532
Localitatea Strâmtura-Mitoc - cod 737037
Localitatea Stuhuleţ - cod 737069
Localitatea Stâncăşeni - cod 737606
Localitatea Stănileşti - cod 737485
Localitatea Suceveni - cod 737083
Localitatea Suseni - cod 737048
Localitatea Sârbi - cod 737034
Localitatea Sălceni - cod 737559
Localitatea Sălcioara - cod 737033
Localitatea Săratu - cod 737492
Localitatea Sărăţeni - cod 737376
Localitatea Tanacu - cod 737510
Localitatea Tatomireşti - cod 737463
Localitatea Teişoru - cod 737332
Localitatea Telejna - cod 737633
Localitatea Todireni - cod 737402
Localitatea Todireşti - cod 737535
Localitatea Tomeşti - cod 737414
Localitatea Tomşa - cod 737292
Localitatea Toporăşti - cod 737454
Localitatea Trestiana - cod 737284
Localitatea Trohan - cod 737266
Localitatea Tufeştii de Jos - cod 737464
Localitatea Tuleşti - cod 737212
Localitatea Tunseşti - cod 737102
Localitatea Tupilaţi - cod 737259
Localitatea Tutova - cod 737550
Localitatea Târzii - cod 737383
Localitatea Tăbălăieşti - cod 737117
Localitatea Tăcuta - cod 737515
Localitatea Tălpigeni - cod 737108
Localitatea Tătărăni - cod 737525
Localitatea Tătărăni (Dăneşti) - cod 737166
Localitatea Ulea - cod 737091
Localitatea Unceşti - cod 737634
Localitatea Unţeşti - cod 737092
Localitatea Urdeşti - cod 737578
Localitatea Uricari - cod 737607
Localitatea Urlaţi - cod 737196
Localitatea Ursoaia - cod 737313
Localitatea Vadurile - cod 737299
Localitatea Valea Grecului - cod 737234
Localitatea Valea Lungă - cod 737593
Localitatea Valea Lupului - cod 737279
Localitatea Valea Mare (Dumeşti) - cod 737238
Localitatea Valea Mare (Ivăneşti) - cod 737314
Localitatea Valea Mare (Negreşti) - cod 735206
Localitatea Valea Oanei - cod 737316
Localitatea Valea Popii - cod 737544
Localitatea Valea Seacă - cod 737533
Localitatea Valea Siliştei - cod 737482
Localitatea Valea Târgului - cod 737333
Localitatea Valea lui Bosie - cod 737534
Localitatea Valea lui Darie - cod 737472
Localitatea Verdeş - cod 737084
Localitatea Vetrişoaia - cod 737570
Localitatea Viişoara - cod 737575
Localitatea Viişoara (Todireşti) - cod 737546
Localitatea Viişoara (Vaslui) - cod 730005
Localitatea Viltoteşti - cod 737581
Localitatea Vinderei - cod 737585
Localitatea Vineţeşti - cod 737384
Localitatea Vizureni - cod 737561
Localitatea Vişinari - cod 737093
Localitatea Vladia - cod 737213
Localitatea Vlădeşti - cod 737094
Localitatea Voineşti - cod 737595
Localitatea Voineşti (Vultureşti) - cod 737618
Localitatea Vovrieşti - cod 737056
Localitatea Vulpăşeni - cod 737049
Localitatea Vultureşti - cod 737615
Localitatea Vutcani - cod 737620
Localitatea Vâlcele - cod 737393
Localitatea Văleni - cod 737565
Localitatea Văleni (Pădureni) - cod 737403
Localitatea Văleni (Viişoara) - cod 737579
Localitatea Zgura - cod 737386
Localitatea Zizinca - cod 737173
Localitatea Zorleni - cod 737635
Localitatea Zăpodeni - cod 737625
Localitatea Şerboteşti - cod 737479
Localitatea Şişcani - cod 737291
Localitatea Şopârleni - cod 737226
Localitatea Ştefan cel Mare - cod 737495
Localitatea Ştioborăni - cod 737481
Localitatea Şuletea - cod 737505
Localitatea Ţibăneştii Buhlii - cod 737054
Localitatea Ţifu - cod 737038
Localitatea Ţuţcani - cod 737356