Coduri poștale pentru localitățile din Hunedoara:


Localitatea Abucea - cod 337216
Localitatea Almaş-Sălişte - cod 337551
Localitatea Almaşu Mic - cod 337336
Localitatea Almaşu Mic de Munte - cod 337016
Localitatea Almaşu Sec - cod 337176
Localitatea Almăşel - cod 337552
Localitatea Alun (Boşorod) - cod 337096
Localitatea Alun (Bunila) - cod 337161
Localitatea Aninoasa - cod 335100
Localitatea Archia - cod 330001
Localitatea Ardeu - cod 337017
Localitatea Arănieş - cod 337181
Localitatea Aurel Vlaicu - cod 335401
Localitatea Bacea - cod 337271
Localitatea Baia de Criş - cod 337005
Localitatea Baldovin - cod 337006
Localitatea Balomir - cod 337441
Localitatea Balşa - cod 337015
Localitatea Banpotoc - cod 337266
Localitatea Barbura - cod 337046
Localitatea Baru - cod 337035
Localitatea Barza - cod 337201
Localitatea Basarabasa - cod 337501
Localitatea Batiz - cod 335301
Localitatea Baştea - cod 337281
Localitatea Bejan - cod 337452
Localitatea Bejan-Târnăviţa - cod 337453
Localitatea Bercu - cod 337117
Localitatea Beriu - cod 337075
Localitatea Birtin - cod 337502
Localitatea Blăjeni - cod 337085
Localitatea Blăjeni-Vulcan - cod 337086
Localitatea Bobaia - cod 337097
Localitatea Bobâlna - cod 337366
Localitatea Bocşa Mare - cod 337191
Localitatea Bocşa Mică - cod 337192
Localitatea Boholt - cod 337454
Localitatea Boia Bârzii - cod 337526
Localitatea Boiu - cod 337367
Localitatea Boiu de Jos - cod 337246
Localitatea Boiu de Sus - cod 337247
Localitatea Boiţa - cod 337371
Localitatea Boz - cod 337107
Localitatea Bozeş - cod 335403
Localitatea Boş - cod 331001
Localitatea Boşorod - cod 337095
Localitatea Brad - cod 335200
Localitatea Brazi - cod 337381
Localitatea Breazova - cod 337416
Localitatea Bretea Mureşană - cod 337273
Localitatea Bretea Română - cod 337115
Localitatea Bretea Streiului - cod 337118
Localitatea Bretelin - cod 337527
Localitatea Brotuna - cod 337503
Localitatea Brâznic - cod 337272
Localitatea Brădăţel - cod 337166
Localitatea Brănişca - cod 337105
Localitatea Brăşeu - cod 337553
Localitatea Buceş - cod 337135
Localitatea Buceş-Vulcan - cod 337136
Localitatea Bucium - cod 337326
Localitatea Bucium-Orlea - cod 337443
Localitatea Bucureşci - cod 337145
Localitatea Bujoru - cod 337217
Localitatea Bulzeştii de Jos - cod 337151
Localitatea Bulzeştii de Sus - cod 337150
Localitatea Buneşti - cod 337018
Localitatea Bunila - cod 337160
Localitatea Burjuc - cod 337165
Localitatea Bârcea Mare - cod 335901
Localitatea Bârcea Mică - cod 330002
Localitatea Bârsău - cod 337267
Localitatea Băcia - cod 337040
Localitatea Băcâia - cod 335402
Localitatea Băieşti - cod 337346
Localitatea Băiţa - cod 337045
Localitatea Bălata - cod 337451
Localitatea Băniţa - cod 337065
Localitatea Bărăştii Haţegului - cod 337442
Localitatea Bărăştii Iliei - cod 337106
Localitatea Bătrâna - cod 337070
Localitatea Băţălar - cod 337116
Localitatea Cerbia - cod 337554
Localitatea Cerbăl - cod 337180
Localitatea Cerişor - cod 337296
Localitatea Cernişoara Florese - cod 337162
Localitatea Certeju de Jos - cod 337541
Localitatea Certeju de Sus - cod 337190
Localitatea Chergheş - cod 337177
Localitatea Chimindia - cod 337268
Localitatea Chitid - cod 337098
Localitatea Chişcădaga - cod 337457
Localitatea Cigmău - cod 335404
Localitatea Cimpa - cod 335801
Localitatea Cinciş-Cerna - cod 337466
Localitatea Cioclovina - cod 337099
Localitatea Ciopeia - cod 337444
Localitatea Ciula Mare - cod 337372
Localitatea Ciula Mică - cod 337373
Localitatea Ciulpăz - cod 337337
Localitatea Ciumiţa - cod 337301
Localitatea Ciungani - cod 337506
Localitatea Ciungu Mare - cod 337411
Localitatea Clopotiva - cod 337382
Localitatea Coaja - cod 337542
Localitatea Copaci - cod 337492
Localitatea Coroieşti - cod 337421
Localitatea Coseşti - cod 337282
Localitatea Costeşti - cod 337327
Localitatea Costeşti-Deal - cod 337328
Localitatea Covragiu - cod 337119
Localitatea Cozia - cod 337178
Localitatea Cristur - cod 330003
Localitatea Criva - cod 337206
Localitatea Crivadia - cod 337066
Localitatea Criş - cod 337087
Localitatea Crişan - cod 337401
Localitatea Crişcior - cod 337200
Localitatea Crăciuneşti - cod 337048
Localitatea Crăguiş - cod 337236
Localitatea Cucuiş - cod 337077
Localitatea Cuieş - cod 337274
Localitatea Curechiu - cod 337146
Localitatea Curpenii Silvaşului - cod 337481
Localitatea Cutin - cod 337338
Localitatea Câmpu lui Neag - cod 336101
Localitatea Câmpuri de Sus - cod 337249
Localitatea Câmpuri-Surduc - cod 337251
Localitatea Cârjiţi - cod 337175
Localitatea Cârneşti - cod 337491
Localitatea Căbeşti - cod 337108
Localitatea Căinelu de Jos - cod 337456
Localitatea Căinelu de Sus - cod 337047
Localitatea Călan - cod 335300
Localitatea Călanu Mic - cod 335302
Localitatea Căoi - cod 337528
Localitatea Căraci - cod 337007
Localitatea Cărmăzăneşti - cod 337248
Localitatea Cărpiniş - cod 335902
Localitatea Cărăstău - cod 337008
Localitatea Căstău - cod 337076
Localitatea Căzăneşti - cod 337504
Localitatea Dealu Babii - cod 336201
Localitatea Dealu Mare - cod 337521
Localitatea Dealu Mic - cod 337483
Localitatea Deleni - cod 337556
Localitatea Densuş - cod 337205
Localitatea Dobra - cod 337215
Localitatea Dobroţ - cod 337471
Localitatea Dragu-Brad - cod 337088
Localitatea Dudeşti - cod 337311
Localitatea Dumbrava - cod 337339
Localitatea Dumbrava de Jos - cod 337402
Localitatea Dumbrava de Sus - cod 337403
Localitatea Dumbrăviţa - cod 337276
Localitatea Dumeşti - cod 337543
Localitatea Dupăpiatră - cod 337137
Localitatea Dâlja Mare - cod 332001
Localitatea Dâlja Mică - cod 332002
Localitatea Dâncu Mare - cod 337316
Localitatea Dâncu Mic - cod 337317
Localitatea Dăbâca - cod 337482
Localitatea Dănuleşti - cod 337252
Localitatea Faţa Roşie - cod 337071
Localitatea Federi - cod 337347
Localitatea Feregi - cod 337182
Localitatea Fintoag - cod 337283
Localitatea Fizeş - cod 337049
Localitatea Fizeşti - cod 337348
Localitatea Folt - cod 337368
Localitatea Fornădia - cod 337458
Localitatea Furcşoara - cod 337109
Localitatea Fântâna - cod 337302
Localitatea Făgeţel - cod 337218
Localitatea Fărcădin - cod 337237
Localitatea Galaţi - cod 337349
Localitatea Galbina - cod 337019
Localitatea Gelmar - cod 335405
Localitatea General Berthelot - cod 337235
Localitatea Geoagiu - cod 335400
Localitatea Geoagiu-Băi - cod 335450
Localitatea Ghelari - cod 337240
Localitatea Gialacuta - cod 337111
Localitatea Giurgeşti - cod 337152
Localitatea Glodghileşti - cod 337167
Localitatea Godineşti - cod 337557
Localitatea Goleş - cod 337484
Localitatea Goteşti - cod 337374
Localitatea Gothatea - cod 337253
Localitatea Govăjdia - cod 337241
Localitatea Grid - cod 335303
Localitatea Grind - cod 337284
Localitatea Grohot - cod 337153
Localitatea Grohoţele - cod 337138
Localitatea Groş - cod 331002
Localitatea Groşuri - cod 337089
Localitatea Grădiştea de Munte - cod 337329
Localitatea Gura Bordului - cod 337303
Localitatea Gurasada - cod 337245
Localitatea Gânţaga - cod 337121
Localitatea Haţeg - cod 335500
Localitatea Herepeia - cod 337529
Localitatea Hobiţa - cod 337351
Localitatea Hobiţa-Grădişte - cod 337417
Localitatea Holdea - cod 337286
Localitatea Homorod - cod 335406
Localitatea Hondol - cod 337193
Localitatea Hărău - cod 337265
Localitatea Hărţăgani - cod 337051
Localitatea Hăşdat - cod 331003
Localitatea Hăşdău - cod 337486
Localitatea Hăţăgel - cod 337207
Localitatea Ilia - cod 337270
Localitatea Iscroni - cod 335101
Localitatea Izvoarele - cod 337467
Localitatea Jeledinţi - cod 337318
Localitatea Jieţ - cod 335802
Localitatea Jiu-Paroşeni - cod 336250
Localitatea Josani - cod 337341
Localitatea Leauţ - cod 337472
Localitatea Lelese - cod 337295
Localitatea Leşnic - cod 337531
Localitatea Livada - cod 337473
Localitatea Livadia - cod 337036
Localitatea Livezi - cod 337238
Localitatea Ludeştii de Jos - cod 337331
Localitatea Ludeştii de Sus - cod 337332
Localitatea Lunca (Baia de Criş) - cod 337009
Localitatea Lunca (Băiţa) - cod 337052
Localitatea Lunca Cernii de Jos - cod 337300
Localitatea Lunca Cernii de Sus - cod 337304
Localitatea Luncani - cod 337101
Localitatea Luncoiu de Jos - cod 337310
Localitatea Luncoiu de Sus - cod 337312
Localitatea Luncşoara - cod 337544
Localitatea Lupeni - cod 335600
Localitatea Lăpugiu de Jos - cod 337280
Localitatea Lăpugiu de Sus - cod 337287
Localitatea Lăpuşnic - cod 337219
Localitatea Lăsău - cod 337288
Localitatea Mada - cod 337021
Localitatea Meria - cod 337306
Localitatea Merişor (Bucureşci) - cod 337147
Localitatea Merişor (Băniţa) - cod 337067
Localitatea Merişoru de Munte - cod 337183
Localitatea Mermezeu-Văleni - cod 335407
Localitatea Mesteacăn (Brad) - cod 335201
Localitatea Mesteacăn (Răchitova) - cod 337376
Localitatea Micăneşti - cod 337558
Localitatea Mihăieşti - cod 337221
Localitatea Mihăileni - cod 337139
Localitatea Mintia - cod 337532
Localitatea Mosoru - cod 337487
Localitatea Muncelu Mare - cod 337533
Localitatea Muncelu Mic - cod 337534
Localitatea Măceu - cod 337122
Localitatea Măgura - cod 337319
Localitatea Măgura-Topliţa - cod 337194
Localitatea Măgureni - cod 337078
Localitatea Mălăieşti - cod 337422
Localitatea Mănerău - cod 337342
Localitatea Mărtineşti - cod 337315
Localitatea Nandru - cod 337343
Localitatea Negoiu - cod 337307
Localitatea Nojag - cod 337196
Localitatea Nucşoara - cod 337423
Localitatea Nădăştia de Jos - cod 335304
Localitatea Nădăştia de Sus - cod 335305
Localitatea Nălaţvad - cod 335501
Localitatea Obârşa - cod 337474
Localitatea Ociu - cod 337508
Localitatea Ocişor - cod 337507
Localitatea Ocolişu Mare - cod 337123
Localitatea Ocolişu Mic - cod 337333
Localitatea Ohaba - cod 337289
Localitatea Ohaba Streiului - cod 335306
Localitatea Ohaba de sub Piatră - cod 337424
Localitatea Ohaba-Ponor - cod 337352
Localitatea Ohaba-Sibişel - cod 337383
Localitatea Oprişeşti - cod 337022
Localitatea Ormindea - cod 337053
Localitatea Orăştie - cod 335700
Localitatea Orăştioara de Jos - cod 337079
Localitatea Orăştioara de Sus - cod 337325
Localitatea Ostrov - cod 337384
Localitatea Ostrovel - cod 337386
Localitatea Ostrovu Mic - cod 337387
Localitatea Panc - cod 337222
Localitatea Panc-Sălişte - cod 337223
Localitatea Paroş - cod 337426
Localitatea Pestişu Mic - cod 337335
Localitatea Petreni - cod 337041
Localitatea Petreşti - cod 337168
Localitatea Petrila - cod 335800
Localitatea Petros - cod 337037
Localitatea Peşteana - cod 337208
Localitatea Peşteniţa - cod 337209
Localitatea Peştera (Băiţa) - cod 337054
Localitatea Peştera (Petroşani) - cod 332003
Localitatea Peştera (Sălaşu de Sus) - cod 337427
Localitatea Peştişu Mare - cod 331004
Localitatea Piatra - cod 337072
Localitatea Pişchinţi - cod 337412
Localitatea Plai - cod 337091
Localitatea Plop - cod 337242
Localitatea Plopi - cod 337124
Localitatea Podele - cod 337313
Localitatea Pogăneşti - cod 337559
Localitatea Poiana - cod 337023
Localitatea Poiana Răchiţelii - cod 337184
Localitatea Poieni (Beriu) - cod 337081
Localitatea Poieni (Densuş) - cod 337211
Localitatea Poieniţa - cod 337024
Localitatea Poieniţa Tomii - cod 337186
Localitatea Poieniţa Voinii - cod 337163
Localitatea Pojoga - cod 337561
Localitatea Ponor - cod 337353
Localitatea Popeşti - cod 337179
Localitatea Potingani - cod 335202
Localitatea Pricaz - cod 337496
Localitatea Prihodişte (Boşorod) - cod 337102
Localitatea Prihodişte (Vaţa de Jos) - cod 337511
Localitatea Prăvăleni - cod 337509
Localitatea Pui - cod 337345
Localitatea Păclişa - cod 337493
Localitatea Păucineşti - cod 337418
Localitatea Păuleşti - cod 337154
Localitatea Păuliş - cod 337459
Localitatea Rapoltu Mare - cod 337365
Localitatea Rapolţel - cod 337369
Localitatea Reea - cod 337494
Localitatea Renghet - cod 335408
Localitatea Reţ - cod 337092
Localitatea Ribicioara - cod 337404
Localitatea Ribiţa - cod 337400
Localitatea Rişca - cod 337011
Localitatea Rişculiţa - cod 337012
Localitatea Romos - cod 337410
Localitatea Romoşel - cod 337413
Localitatea Rovina (Brănişca) - cod 337112
Localitatea Rovina (Bucureşci) - cod 337148
Localitatea Roşcani - cod 337226
Localitatea Roşia - cod 337026
Localitatea Ruda - cod 337243
Localitatea Ruda-Brad - cod 335203
Localitatea Runcu Mare - cod 337297
Localitatea Runcu Mic - cod 337536
Localitatea Runcşor - cod 337254
Localitatea Ruseşti - cod 337156
Localitatea Ruşi - cod 337126
Localitatea Ruşor - cod 337356
Localitatea Râpaş - cod 337497
Localitatea Râu Alb - cod 337428
Localitatea Râu Bărbat - cod 337354
Localitatea Râu Mic - cod 337429
Localitatea Râu de Mori - cod 337380
Localitatea Răchitova - cod 337370
Localitatea Răchiţaua - cod 337073
Localitatea Răcăştia - cod 331005
Localitatea Răduleşti (Stânceşti) - cod 337224
Localitatea Răscoala - cod 335803
Localitatea Sarmizegetusa - cod 337415
Localitatea Sereca - cod 337082
Localitatea Sibişel (Beriu) - cod 337083
Localitatea Sibişel (Râu de Mori) - cod 337388
Localitatea Silvaşu de Jos - cod 335502
Localitatea Silvaşu de Sus - cod 335503
Localitatea Simeria - cod 335900
Localitatea Simeria Veche - cod 335904
Localitatea Slătinioara - cod 332004
Localitatea Socet - cod 337187
Localitatea Sohodol - cod 337298
Localitatea Spini - cod 337498
Localitatea Stejărel - cod 337314
Localitatea Stoieneasa - cod 337523
Localitatea Strei - cod 335309
Localitatea Strei-Săcel - cod 335310
Localitatea Streisângeorgiu - cod 335311
Localitatea Stretea - cod 337229
Localitatea Stânceşti - cod 337227
Localitatea Stânceşti-Ohaba - cod 337228
Localitatea Stănculeşti - cod 337157
Localitatea Stănija - cod 337141
Localitatea Stăuini - cod 337027
Localitatea Subcetate - cod 337448
Localitatea Sulighete - cod 337461
Localitatea Suseni - cod 337389
Localitatea Sâncrai - cod 335307
Localitatea Sânpetru - cod 337447
Localitatea Sântandrei - cod 335903
Localitatea Sântuhalm - cod 330004
Localitatea Sântămăria de Piatră - cod 335308
Localitatea Sântămăria-Orlea - cod 337440
Localitatea Sârbi - cod 337278
Localitatea Săcel - cod 337446
Localitatea Săcămaş - cod 337277
Localitatea Săcărâmb - cod 337197
Localitatea Sălaşu de Jos - cod 337431
Localitatea Sălaşu de Sus - cod 337420
Localitatea Sălciva - cod 337562
Localitatea Sălişte - cod 337056
Localitatea Săliştioara - cod 337522
Localitatea Sălătruc - cod 337093
Localitatea Tarniţa - cod 337142
Localitatea Techereu - cod 337028
Localitatea Teiu - cod 337291
Localitatea Teliucu Inferior - cod 337465
Localitatea Teliucu Superior - cod 337468
Localitatea Ticera - cod 337158
Localitatea Tirici - cod 335804
Localitatea Tisa - cod 337171
Localitatea Tiuleşti - cod 337477
Localitatea Tomeşti - cod 337470
Localitatea Tomnatec - cod 337159
Localitatea Topliţa - cod 337480
Localitatea Topliţa Mureşului - cod 337198
Localitatea Toteşti - cod 337490
Localitatea Totia - cod 337043
Localitatea Trestia - cod 337057
Localitatea Turdaş - cod 337495
Localitatea Turmaş - cod 337322
Localitatea Tuştea - cod 337239
Localitatea Tâmpa - cod 337042
Localitatea Târnava - cod 337113
Localitatea Târnava de Criş - cod 337513
Localitatea Târnăviţa - cod 337114
Localitatea Târsa - cod 337103
Localitatea Tămăşasa - cod 337321
Localitatea Tămăşeşti - cod 337563
Localitatea Tătărăşti - cod 337169
Localitatea Tătărăştii de Criş - cod 337512
Localitatea Uibăreşti - cod 337406
Localitatea Ulieş - cod 337256
Localitatea Ulm - cod 337188
Localitatea Unciuc - cod 337391
Localitatea Uric - cod 337358
Localitatea Uricani - cod 336100
Localitatea Uroi - cod 335906
Localitatea Ursici - cod 337104
Localitatea Vadu - cod 337449
Localitatea Vadu Dobrii - cod 337164
Localitatea Vaidei - cod 337414
Localitatea Valea - cod 337564
Localitatea Valea Arsului - cod 337202
Localitatea Valea Babii - cod 337308
Localitatea Valea Bradului - cod 335205
Localitatea Valea Dâljii - cod 337392
Localitatea Valea Lungă - cod 337279
Localitatea Valea Lupului - cod 337038
Localitatea Valea Mare de Criş - cod 337478
Localitatea Valea Nandrului - cod 337344
Localitatea Valea Poienii - cod 337546
Localitatea Valea Sângeorgiului - cod 335312
Localitatea Valea de Brazi - cod 336102
Localitatea Vaţa de Jos - cod 337500
Localitatea Vaţa de Sus - cod 337514
Localitatea Veţel - cod 337525
Localitatea Vica - cod 337257
Localitatea Visca - cod 337547
Localitatea Voia - cod 337031
Localitatea Vorţa - cod 337540
Localitatea Vulcan - cod 336200
Localitatea Vâlcele - cod 337127
Localitatea Vâlcelele Bune - cod 337128
Localitatea Vâlceluţa - cod 337129
Localitatea Vălari - cod 337488
Localitatea Văleni (Baia de Criş) - cod 337014
Localitatea Văleni (Geoagiu) - cod 335409
Localitatea Vălioara - cod 337377
Localitatea Vălişoara - cod 337520
Localitatea Vălişoara (Balşa) - cod 337029
Localitatea Vărmaga - cod 337199
Localitatea Zam - cod 337550
Localitatea Zdrapţi - cod 337203
Localitatea Zeicani - cod 337419
Localitatea Zăvoi - cod 337432
Localitatea Şerel - cod 337357
Localitatea Şesuri - cod 337149
Localitatea Şoimuş - cod 337450
Localitatea Ştei - cod 337212
Localitatea Şteia - cod 337476
Localitatea Şăuleşti - cod 335905
Localitatea Ţebea - cod 337013
Localitatea Ţărăţel - cod 335204