Coduri poștale pentru localitățile din Gorj:


Localitatea Albeni - cod 217005
Localitatea Alexeni - cod 217456
Localitatea Alimpeşti - cod 217015
Localitatea Aluniş - cod 217126
Localitatea Andreeşti - cod 217551
Localitatea Aninişu din Deal - cod 217166
Localitatea Aninişu din Vale - cod 217167
Localitatea Aninoasa - cod 217020
Localitatea Apa Neagră - cod 217326
Localitatea Arcani - cod 217025
Localitatea Arjoci - cod 217251
Localitatea Arpadia - cod 217536
Localitatea Arsuri - cod 217421
Localitatea Artanu - cod 217311
Localitatea Arşeni - cod 217301
Localitatea Baia de Fier - cod 217030
Localitatea Baloşani - cod 217471
Localitatea Baniu - cod 217091
Localitatea Barza - cod 217201
Localitatea Becheni - cod 217381
Localitatea Bengeşti - cod 217067
Localitatea Bengeşti-Ciocadia - cod 217065
Localitatea Berceşti - cod 215301
Localitatea Berleşti - cod 217070
Localitatea Bibeşti - cod 217416
Localitatea Bibuleşti - cod 217191
Localitatea Bircii - cod 217068
Localitatea Blahniţa de Jos - cod 215501
Localitatea Blahniţa de Sus - cod 217411
Localitatea Blidari - cod 217037
Localitatea Bobaia - cod 217021
Localitatea Boboieşti - cod 217156
Localitatea Bobu - cod 217426
Localitatea Boca - cod 217402
Localitatea Bohorel - cod 217312
Localitatea Boia - cod 217271
Localitatea Bojinu - cod 217176
Localitatea Bolboasa - cod 217082
Localitatea Bolboceşti - cod 217007
Localitatea Bolboşi - cod 217080
Localitatea Boroşteni - cod 217336
Localitatea Borăscu - cod 217090
Localitatea Botorogi - cod 217202
Localitatea Brebenei - cod 217102
Localitatea Broşteni - cod 217346
Localitatea Broştenii de Sus - cod 217347
Localitatea Brădet - cod 217296
Localitatea Brădeţel - cod 217297
Localitatea Brădiceni - cod 217337
Localitatea Brăneşti - cod 217100
Localitatea Brăteşti - cod 217127
Localitatea Brătuia - cod 217203
Localitatea Bucureasa - cod 217204
Localitatea Bucşana - cod 217371
Localitatea Budieni - cod 217427
Localitatea Buduhala - cod 217491
Localitatea Bulbuceni - cod 217128
Localitatea Bumbeşti-Jiu - cod 215100
Localitatea Bumbeşti-Piţic - cod 217110
Localitatea Burlani - cod 217372
Localitatea Bustuchin - cod 217115
Localitatea Busuioci - cod 217261
Localitatea Buzeşti - cod 217168
Localitatea Bâlta - cod 217391
Localitatea Bâlteni - cod 217060
Localitatea Bâltişoara - cod 217392
Localitatea Bârcaciu - cod 217302
Localitatea Bârseşti - cod 210001
Localitatea Bârzeiu - cod 217071
Localitatea Bârzeiu de Gilort - cod 217006
Localitatea Băceşti - cod 217472
Localitatea Bădeşti - cod 217101
Localitatea Bălani - cod 217457
Localitatea Bălceşti - cod 217066
Localitatea Băleşti - cod 217045
Localitatea Bălăceşti - cod 217081
Localitatea Bălăneşti - cod 217036
Localitatea Bărbăteşti - cod 217055
Localitatea Băzăvani - cod 217401
Localitatea Calapăru - cod 217092
Localitatea Capu Dealului - cod 217103
Localitatea Cartiu - cod 217531
Localitatea Ceauru - cod 217046
Localitatea Celei - cod 217496
Localitatea Ceplea - cod 217348
Localitatea Cerna-Sat - cod 217328
Localitatea Cernădia - cod 217031
Localitatea Cerătu de Copăcioasa - cod 217429
Localitatea Cetatea - cod 217129
Localitatea Chiciora - cod 217537
Localitatea Chiliu - cod 217253
Localitatea Ciocadia - cod 217069
Localitatea Cionţi - cod 217116
Localitatea Ciorari - cod 217481
Localitatea Ciuperceni - cod 217155
Localitatea Ciupercenii de Olteţ - cod 217016
Localitatea Cleşneşti - cod 217247
Localitatea Cloşani - cod 217329
Localitatea Cocoreni - cod 217061
Localitatea Cocorova - cod 217516
Localitatea Cojani - cod 215503
Localitatea Cojmăneşti - cod 217446
Localitatea Colibaşi - cod 217431
Localitatea Colţeşti - cod 217286
Localitatea Condeieşti - cod 217313
Localitatea Copăcioasa - cod 217432
Localitatea Cornetu - cod 217131
Localitatea Corneşti - cod 217047
Localitatea Corobăi - cod 217221
Localitatea Corşoru - cod 217017
Localitatea Costeni - cod 217497
Localitatea Costeşti - cod 217022
Localitatea Covrigi - cod 217547
Localitatea Crasna - cod 217165
Localitatea Crasna din Deal - cod 217171
Localitatea Creţeşti - cod 215504
Localitatea Croici - cod 217298
Localitatea Cruşeţ - cod 217175
Localitatea Curpen - cod 217459
Localitatea Cursaru - cod 217349
Localitatea Curteana - cod 215505
Localitatea Curtişoara - cod 215101
Localitatea Câlceşti - cod 217252
Localitatea Câlnic - cod 217145
Localitatea Câlnicu de Sus - cod 217146
Localitatea Câmpofeni - cod 217026
Localitatea Câmpu Mare - cod 217428
Localitatea Cânepeşti - cod 217038
Localitatea Cârbeşti - cod 217226
Localitatea Cârciu - cod 217546
Localitatea Cârligei - cod 217111
Localitatea Căleşti - cod 217458
Localitatea Călugăreasa - cod 217373
Localitatea Călugăreni - cod 217327
Localitatea Cămuieşti - cod 217246
Localitatea Căpreni - cod 217125
Localitatea Cărbuneşti-Sat - cod 215502
Localitatea Cărpiniş - cod 217169
Localitatea Cătunele - cod 217135
Localitatea Dealu Leului - cod 217473
Localitatea Dealu Pomilor - cod 215201
Localitatea Dealu Spirei - cod 217132
Localitatea Dealu Viei - cod 217382
Localitatea Dealu Viilor - cod 217136
Localitatea Deleni - cod 217351
Localitatea Didileşti - cod 217147
Localitatea Dobrana - cod 217374
Localitatea Dobriţa - cod 217393
Localitatea Dolceşti - cod 217417
Localitatea Doseni - cod 217008
Localitatea Drăgoeni - cod 210002
Localitatea Drăgoieşti - cod 217172
Localitatea Drăgoteşti - cod 217220
Localitatea Drăguţeşti - cod 217225
Localitatea Duculeşti - cod 217403
Localitatea Dumbrăveni - cod 217173
Localitatea Dâmbova - cod 217227
Localitatea Dănciuleşti - cod 217190
Localitatea Dăneşti - cod 217200
Localitatea Floreşteni - cod 215506
Localitatea Floreşti - cod 217538
Localitatea Frasin - cod 217552
Localitatea Frumuşei - cod 217281
Localitatea Frunza - cod 217287
Localitatea Frânceşti - cod 217338
Localitatea Frăteşti - cod 217276
Localitatea Fântânele - cod 217541
Localitatea Fărcăşeşti - cod 217235
Localitatea Fărcăşeşti-Moşneni - cod 217236
Localitatea Gilortu - cod 217104
Localitatea Glodeni - cod 217039
Localitatea Glogova - cod 217245
Localitatea Godineşti - cod 217250
Localitatea Gornoviţa - cod 217498
Localitatea Gornăcel - cod 217422
Localitatea Groşerea - cod 217023
Localitatea Grui - cod 217304
Localitatea Gura Şuşiţei - cod 217266
Localitatea Gura-Menţi - cod 217093
Localitatea Gureni - cod 217339
Localitatea Gâlceşti - cod 217072
Localitatea Gârbovu - cod 217521
Localitatea Găleşoaia - cod 217148
Localitatea Gămani - cod 217303
Localitatea Găvăneşti - cod 217048
Localitatea Hirişeşti - cod 215302
Localitatea Hobiţa - cod 217341
Localitatea Hodoreasca - cod 217149
Localitatea Horezu - cod 217532
Localitatea Horăşti - cod 215202
Localitatea Hotăroasa - cod 217542
Localitatea Hurezani - cod 217260
Localitatea Hăieşti - cod 217412
Localitatea Hălăngeşti - cod 217192
Localitatea Iaşi-Gorj - cod 217228
Localitatea Iezureni - cod 210003
Localitatea Igirosu - cod 217083
Localitatea Ilieşti - cod 217267
Localitatea Ioneşti - cod 217265
Localitatea Iormăneşti - cod 217248
Localitatea Isvarna - cod 217499
Localitatea Izvoarele - cod 217352
Localitatea Jeriştea - cod 217413
Localitatea Jilţu - cod 217522
Localitatea Jupâneşti - cod 217270
Localitatea Larga - cod 217404
Localitatea Lazuri - cod 217433
Localitatea Leleşti - cod 217275
Localitatea Leurda - cod 215204
Localitatea Licurici - cod 217280
Localitatea Lihuleşti - cod 217073
Localitatea Lintea - cod 217434
Localitatea Logreşti - cod 217285
Localitatea Logreşti-Moşteni - cod 217288
Localitatea Lupoaia - cod 217137
Localitatea Lupoiţa - cod 215205
Localitatea Lăzăreşti - cod 215102
Localitatea Maghereşti - cod 217414
Localitatea Marineşti - cod 217177
Localitatea Menţii din Dos - cod 217094
Localitatea Merfuleşti - cod 217206
Localitatea Miclosu - cod 217084
Localitatea Miculeşti - cod 217447
Localitatea Mieluşei - cod 217482
Localitatea Mierea - cod 217179
Localitatea Miericeaua - cod 217181
Localitatea Miluta - cod 217096
Localitatea Mirosloveni - cod 217009
Localitatea Mogoşani - cod 217436
Localitatea Moi - cod 217062
Localitatea Motorgi - cod 217117
Localitatea Motru - cod 215200
Localitatea Motru Sec - cod 217331
Localitatea Murgeşti - cod 217523
Localitatea Murgileşti - cod 217548
Localitatea Musculeşti - cod 217056
Localitatea Muşeteşti - cod 217300
Localitatea Măceşu - cod 215507
Localitatea Măiag - cod 217178
Localitatea Măru - cod 217289
Localitatea Mătăsari - cod 217295
Localitatea Măzăroi - cod 217461
Localitatea Negoieşti - cod 217376
Localitatea Negomir - cod 217310
Localitatea Negreni - cod 217282
Localitatea Nistoreşti - cod 217018
Localitatea Novaci - cod 215300
Localitatea Nucetu - cod 217314
Localitatea Nămete - cod 217118
Localitatea Obreja - cod 217462
Localitatea Obârşia - cod 217193
Localitatea Ohaba - cod 217041
Localitatea Ohaba-Jiu - cod 217086
Localitatea Olari - cod 217353
Localitatea Olteanu - cod 217249
Localitatea Orzeşti - cod 217332
Localitatea Orzu - cod 217316
Localitatea Padeş - cod 217325
Localitatea Paltinu - cod 217317
Localitatea Pegeni - cod 217262
Localitatea Petreşti - cod 217057
Localitatea Petrăchei - cod 217194
Localitatea Peşteana de Jos - cod 217237
Localitatea Peşteana-Jiu - cod 217063
Localitatea Peşteana-Vulcan - cod 217157
Localitatea Peştişani - cod 217335
Localitatea Picu - cod 217268
Localitatea Pieptani - cod 217151
Localitatea Pinoasa - cod 217152
Localitatea Piscoiu - cod 217474
Localitatea Piscuri - cod 217354
Localitatea Pişteştii din Deal - cod 217437
Localitatea Pleşa - cod 215103
Localitatea Plopu - cod 217263
Localitatea Plopşoru - cod 217345
Localitatea Ploştina - cod 215206
Localitatea Pociovaliştea - cod 215303
Localitatea Pocruia - cod 217501
Localitatea Poiana - cod 217517
Localitatea Poiana-Seciuri - cod 217119
Localitatea Poienari - cod 217112
Localitatea Poieniţa - cod 217121
Localitatea Pojaru - cod 217122
Localitatea Pojogeni - cod 215508
Localitatea Polata - cod 210004
Localitatea Polovragi - cod 217365
Localitatea Popeşti - cod 217291
Localitatea Popeşti-Stejari - cod 217476
Localitatea Preajba Mare - cod 210005
Localitatea Prigoria - cod 217370
Localitatea Priporu - cod 217158
Localitatea Pruneşti - cod 217011
Localitatea Purcaru - cod 217418
Localitatea Pârvuleşti - cod 217463
Localitatea Pârâu - cod 217106
Localitatea Pârâu Boia - cod 217272
Localitatea Pârâu Viu - cod 217074
Localitatea Pârâu de Pripor - cod 217254
Localitatea Pârâu de Vale - cod 217256
Localitatea Păişani - cod 217483
Localitatea Păjiştele - cod 217423
Localitatea Raci - cod 217318
Localitatea Racoviţa - cod 217366
Localitatea Racoţi - cod 217502
Localitatea Radoşi - cod 217174
Localitatea Rasova - cod 217049
Localitatea Rasoviţa - cod 217277
Localitatea Rogojel - cod 217238
Localitatea Rogojeni - cod 215509
Localitatea Romaneşti - cod 210006
Localitatea Rovinari - cod 215400
Localitatea Roşia de Amaradia - cod 217380
Localitatea Roşia-Jiu - cod 217239
Localitatea Roşiuţa - cod 215208
Localitatea Ruget - cod 217383
Localitatea Rugi - cod 217533
Localitatea Runcu - cod 217390
Localitatea Runcurel - cod 217299
Localitatea Râpa - cod 215207
Localitatea Răchiţi - cod 217394
Localitatea Rădineşti - cod 217196
Localitatea Rătez - cod 217257
Localitatea Samarineşti - cod 217400
Localitatea Satu Nou - cod 217133
Localitatea Schela - cod 217420
Localitatea Scoarţa - cod 217425
Localitatea Scoruşu - cod 217097
Localitatea Scrada - cod 217076
Localitatea Scurtu - cod 217077
Localitatea Seaca - cod 217292
Localitatea Seciurile - cod 217384
Localitatea Seuca - cod 217342
Localitatea Siteşti - cod 215304
Localitatea Slivileşti - cod 217445
Localitatea Slobozia - cod 210007
Localitatea Slămneşti - cod 217182
Localitatea Slăvuţa - cod 217183
Localitatea Socu - cod 217058
Localitatea Sohodol - cod 217503
Localitatea Spahii - cod 217518
Localitatea Steic - cod 217138
Localitatea Stejari - cod 217470
Localitatea Stejaru - cod 217386
Localitatea Stejerei - cod 217153
Localitatea Sterpoaia - cod 217024
Localitatea Stoina - cod 217480
Localitatea Stolojani - cod 217051
Localitatea Stroieşti - cod 217028
Localitatea Strâmba-Jiu - cod 217524
Localitatea Strâmba-Vulcan - cod 217159
Localitatea Strâmtu - cod 217448
Localitatea Stănceşti - cod 217306
Localitatea Stănceşti-Larga - cod 217307
Localitatea Stăneşti - cod 217455
Localitatea Sura - cod 217449
Localitatea Suseni - cod 217396
Localitatea Sâmbotin - cod 217424
Localitatea Sârbeşti - cod 217019
Localitatea Săcelu - cod 217410
Localitatea Sănăteşti - cod 217027
Localitatea Sărdăneşti - cod 217356
Localitatea Săuleşti - cod 217415
Localitatea Tehomir - cod 217453
Localitatea Teleşti - cod 217490
Localitatea Tetila - cod 215104
Localitatea Timişeni - cod 217241
Localitatea Tismana - cod 217495
Localitatea Toiaga - cod 217484
Localitatea Topeşti - cod 217504
Localitatea Totea - cod 217283
Localitatea Totea de Hurezani - cod 217264
Localitatea Trestioara - cod 217222
Localitatea Trocani - cod 217208
Localitatea Turburea - cod 217515
Localitatea Turceni - cod 217520
Localitatea Turcineşti - cod 217530
Localitatea Tâlveşti - cod 217229
Localitatea Târgu Cărbuneşti - cod 215500
Localitatea Târgu Logreşti - cod 217293
Localitatea Tălpăşeşti - cod 217052
Localitatea Tămăşeşti - cod 217053
Localitatea Ulmet - cod 217486
Localitatea Ungureni - cod 217211
Localitatea Urda de Jos - cod 217184
Localitatea Urda de Sus - cod 217487
Localitatea Urdari - cod 217540
Localitatea Urecheşti - cod 217231
Localitatea Ursaţi - cod 210008
Localitatea Ursoaia - cod 217319
Localitatea Vaidei - cod 217464
Localitatea Valea - cod 217087
Localitatea Valea Bisericii - cod 217407
Localitatea Valea Deşului - cod 217553
Localitatea Valea Mare - cod 217397
Localitatea Valea Mică - cod 217408
Localitatea Valea Motrului - cod 217549
Localitatea Valea Mânăstirii - cod 217139
Localitatea Valea Perilor - cod 217141
Localitatea Valea Poienii - cod 217409
Localitatea Valea Pojarului - cod 217123
Localitatea Valea Racilor - cod 217321
Localitatea Valea Viei - cod 217526
Localitatea Valea cu Apă - cod 217242
Localitatea Vidin - cod 217273
Localitatea Vierşani - cod 217274
Localitatea Vladimir - cod 217550
Localitatea Vlăduleni - cod 217064
Localitatea Voinigeşti - cod 217054
Localitatea Voiteştii din Deal - cod 217042
Localitatea Voiteştii din Vale - cod 217035
Localitatea Vâlceaua - cod 217154
Localitatea Vâlcele - cod 217506
Localitatea Vânăta - cod 217507
Localitatea Vârtopu - cod 217161
Localitatea Văcarea - cod 217212
Localitatea Văgiuleşti - cod 217545
Localitatea Văieni - cod 217333
Localitatea Vălari - cod 217466
Localitatea Văleni - cod 217357
Localitatea Văluţa - cod 217186
Localitatea Zorleşti - cod 217377
Localitatea Zorzila - cod 217162
Localitatea Zăicoiu - cod 217197
Localitatea Însurăţei - cod 215203
Localitatea Şasa - cod 217207
Localitatea Şiacu - cod 217451
Localitatea Şipotu - cod 217519
Localitatea Şitoaia - cod 217387
Localitatea Şomăneşti - cod 217492
Localitatea Ştefăneşti - cod 215510
Localitatea Ştiucani - cod 217452
Localitatea Ţicleni - cod 215600
Localitatea Ţirioi - cod 217406
Localitatea Ţânţăreni - cod 217535
Localitatea Ţârculeşti - cod 217209